سنگ شکن کلیه

سنگ شکن کلیه

آبغوره. ③لیوان
تخم مرغ خام ③عدد

تخم مرغ را تمیز بشوئید وداخل آبغوره قرار دهید.

بعد از③روز تخم مرغها را به آرامی خارج کنید و روزی①لیوان ناشتا بخورید «③روز»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.