چربیسوزی باکافئین

کافئین در چربی سوزی و کاهش وزن موثر می باشد

و میتواند سطح هورمون‌های ذخیره کننده چربی‌ در زنان را نیز کاهش دهد.

کافئین همچنین میتواند کمی‌ باعث بهبود متابولیسم نیز شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.