منع مصرف هم زمان

منع مصرف هم زمان
غذاهایی که خوردنشان باهم ممنوع است:

-مصرف لبنیات باگوشت سفید (مرغ،ماهی و…)

-مصرف تخم مرغ وماهی که به دلیل اختلاف درمزاج انسان ها،ممکن است باعث بروزبیماری هایی مانند جزام،نقرس،بواسیر،قولنج،درددندان وامراض رطوبتی شود.

-مصرف سرکه وحلیم

-مصرف لبنیات وترشیجات که باعث انجمادشیر درمعده می شود.

-مصرف پنیروماست چکیده،پنیر وبادام،سرکه وعدس،سرکه وماش،سرکه وماست که باعث لکه وپیسی درپوست صورت می شود.

-مصرف انار وحلیم که باعث گرفتگی درمویرگ هامی شود.

-مصرف خربزه وعسل که باعث سنکوب شدن وسایرامراض می شود.

-مصرف ماست وترب و مصرف شیربرنج وسویق که باعث قولنج وبروزنفخ دربدن می شود.

-مصرف خربزه ومویز یاخربزه وانبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.