خواص پیاز

پیاز به گردش خون کمک کرده، هضم غذا را تسریع بخشیده .

آب بدن راکاهش می دهدامری که به افزایش سوخت وساز کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.