درمان وعلت سستی اندام درطب اسلامی

طب اسلامی
سستی اندام

به نقل از سعید بن جناح ، از یکى از وابسته هاى امام صادق (ع)-: (امام (ع) ) چند خرمایى خواست و خورد. سپس فرمود: ((اشتهایى نداشتم ؛ امّا ماهى خورده بودم )).

سپس فرمود : ((هر کس در حالى بخوابد که ماهى خورده و در پى آن ، چند خرما یا مقدارى عسل نخورده است ، تا صبح ، رگِ سستْ اندامى بر او غلبه خواهد داشت ))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.