رفع غلظت خون وپاکسازی خون

رفع غلظت خون و پاکسازی خون

آویشن را همراه با عناب دمکرده و روزی چند بار مصرف شود.

عناب ده عدد 
آویشن خشک یک ق.غ

باهم در یک لیتر آبجوش دمکرده و مصرف شود.

دکتر کردافشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.