لطیف کردن پوست

لطیف کنندۀ پوست:

خوردن گل نسترن، طالبی، میوه هائی که دارای بِتاکارُوتن که پایۀ ویتامین A است (مانند: هویج زرد و زرد آلو و … سپس مقداری برگ کاهو و مقداری لَبو بخورد)،

مخلوط اردۀ کنجد با عسل طبیعی گَوَن، ضماد مخلوط کوبیدۀ اِسفرزه (اسپرزه) با روغن کنجد، جهت رفع خشونت پوست و خارش بدن و سوختگی ناشی از آتش، نافع است.

مالیدن روغن کنجد به صورت، موجب درخشندگی و نرم شدن و شفّافیّت پوست صورت میشود و یک کِرِم طبیعی ضدّ آفتاب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.