کاهش تعریق موضعی بدن بامردارسنگ

یڪ پیشنهاد سادہ در جهت ڪاهش تعریق موضعی

مردارسنگ از داروهای مورد علاقہ ڪسانی است ڪہ در زمینہ طبّ سنّتی ڪار می ڪنند.

سادہ ترین روش استفادہ از مردارسنگ آن است ڪہ مقدار ڪمی از آن را با ڪمی آب یا گلاب یا آبلیمو روی ناحیہ مورد نظر ماساژ دادہ پس از ۱۵تا ۲۰ دقیقہ بشوییم.

اگر چہ اثر مردارسنگ در ڪاهش عرق و از بین بردن بوی بد آن بسیار قابل توجہ است اما بہ علت اینڪہ ممڪن است ڪمی باعث تیرگی پوست شود؛ عملاً تنها برای زیر بغل یا ناحیہ تناسلی توصیہ می شود.

البتہ این تیرگی، پس از قطع مصرف و چند بار استحمام و بہ ویژہ در صورت استفادہ از ڪیسہ یا لیف زبر، بہ تدریج برطرف می شود

پیشنهاد می ڪنم ڪہ مردارسنگ را با یڪ پایہ مناسب بہ شڪل ڪرم درآوردہ برای افرادی ڪہ در طول فصل گرم از بوی بد عرق زیر بغل خود شڪایت دارند استفادہ ڪنید.

سادہ ترین روش این است ڪہ با وزن مساوی، مردارسنگ را با ڪلدڪرم مخلوط ڪردہ سپس داخل یخچال بگذارید تا سفت شود.

این ڪرم سادہ اگر چہ ظاهر چندان زیبایی ندارد؛ اما بسیار موثّرتر از ضد عرق و خوشبو ڪنندہ های شیمیایی موجود در بازار کمک درمان گیاهیی است ڪہ سرطان زایی برخی از آنها نیز بہ اثبات رسیدہ است.

روش استفادہ از این ڪرم هم این است ڪہ نیم تا یڪ ساعت قبل از استحمام، نقاط مورد نظر را با آن ماساژ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.