کبوتر

کبوتر

امام محمدباقر(علیه السلام):

درخانه کبوترنگه دارید،کبوتر دوست داشتنی است وباحضرت نوح علیه السلام هم درکشتی بود و مأنوس ترین پرنده درخانه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.