عوارض خوردن موز نرسیده

موز نرسیده نخرید!

عوارض موز نرسیده:
گرفتگی عروق
معده درد شدید
سردرد و سرگیجه

اگر می خواهید موزها سریع تر قابل خوردن شوند آنها را در کنارگوجه قرار
دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.