نسخه عمومی برای بیماریهای کلیوی

نسخه عمومی برای بیماریهای کلیه:

صد گرم پودر مغزگردو را با صد گرم
پودر زنیان ترکیب نموده و هر روز به اندازه دو تا سه قاشق غذا خوری میل شود.

این ترکیب هرروز تازه تازه آسیاب شود و از مغز گردوی آماده استفاده نکنید و خودتان گردو را مغز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.