خواص عطسه

عطسه

عسطه پیشگیری از بیماری وجزء مهم درمان است:

چشم را تقویت
عروق وبافتها راپاکسازی
جریان خون را در سر زیاد
خستگی را از تمام بدن رفع
قلب،ریه وحنجره را از رسوبات پاک میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.