درمان غلظت خون

درمان غلظت خون

دوره درمان ۴۰روز

آویشن
عناب کوبیده

هم اندازه هم با ۴برابر آن آب جوش دهند تا به(۱/۴)برسد

برای تصفیه خون غلیظ به شکل ویژه سودمنداست.

شب و صبح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.