طبع حبوبات

طبع حبوبات
ارزن . سرد خشک
باقلا تازه. سرد تر
باقلا خشک. سرد خشک
برنج. سرد خشک
جو. سرد خشک
جوی دو سر.گرم خشک
ذرت. سرد خشک
عدس. سرد خشک
گندم. گرم تر
لپه. گرم خشک
اقسام لوبیا. گرم تر
ماش. سرد خشک
نخود سبز. سرد تر
نخود زرد. گرم وتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.