تهیه پمادبرای میگرن

پماد برای میگرن:

بابونه
شوید
برگ مورد
گل بنفشه
گل نیلوفر
مغزناخنک
بادرنجبویه

ازهرکدام ۳مثقال از این موادرا کوبیده وعین حنا هرشب به قسمت جلوی سرضماد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.