درمان افت ورفع بوی بددهان

درمان آفت و رفع بوی بد دهان

یک لیوان آب را بجوشانید
یک ق چ آویشن رادر آن ریخته
به مدت ۱ تا ۲ دقیقه بجوشانید.

محلول را صاف کنید و روزانه چند بار غرغره کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.