خواص سماق

با برنج سماق بخورید
با گوشت و مرغ سماق بخورید
با هرچه می توانید سماق بخورید.
اثر ضد سرطانی بودن سماق ۳ برابر خرماست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.