نسخه مجرب تومورسرطانی

نسخه ی مجرب تومور سرطانی

گشنیز سبزی معطریست باطبع سردوخشک
بشدت کاهنده حرارت بدن 
درافراد صفراوی مزاج خوب است.

نسخه مجرب:

درصورتی که تومور سرطانی خوش خیم یا بدخیم در بدن ظاهر شود؛ سبزی گشنیز تازه راکوبیده وروی تومور بگذارند تومور آب میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.