مواد غذایی که استرس را از بین می برد

مواد غذایی که استرس
را از بین میبرند

۱ اسفناج

۲ گل گاو زبان

۳ مرکبات

۴ سبزیجات خام

۵ ماهی چرب

۶ چای سیاه

۷ پسته خام

۸ شیر ارگانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.