خواص گل رس برای چاقی و زیبایی صورت

گل رس

چاقے و زیبایے صورت با یڪ نسخہ

❗️⚜ماسک گل‌رس یڪے از قدیمے‌ترین ماسڪ‌هاے طبیعے است ڪہ مردم سرزمین‌هاے مختلف در هند، مصر و چین از آن براے افزایش زیبایے و جوانسازے پوست‌شان استفاده مےڪردند.

در متون طب سنتے ایران نیز نسخه‌هاے مختلفے براے گل رس وجود دارد ڪہ علاوه بر آن کہ براے حفظ شادابے و نشاط پوست و مو استفاده مےڪنند جنبه درمانے نیز دارند

ماسڪ ڪردن این ترڪیب روے پوست حتے در مواردے ڪہ پوست فرد حساس و نازڪ است موجب تقویت عضلات و از بین رفتن افتادگے‌ها و شل ‌شدگے‌هاے پوست و ماهیچہ‌هاے صورت مےشود و بہ این ترتیب بہ پرتر بہ نظر رسیدن صورت ڪمڪ مےڪند.

براے تهیہ این ماسڪ ڪافے است:

یڪ قاشق غذاخورے خاڪ رس الڪ و نرم شده
یڪ قاشق مربا خورے گلاب خالص و طبیعے

ترڪیب ڪنید و آن را به صورت خمیر درآورید.

براے آنڪہ گِل ڪاملا بہ صورت خمیرے نرم درآید مے‌تواند ذره ذره میزان گلاب را افزایش دهید تا بتوانید از این ترکیب بہ عنوان ماسڪ استفاده ڪنید.

سپس ڪل صورت را با آن خوب پوشش دهید و اجازه دهید این ماسڪ بہ مدت ۱۵ دقیقہ روے پوست‌تان باقے بماند. بعد از اتمام ڪار نیز حتما پوست‌تان را با آب خنڪ بشویید و هرگز در طول روز از آب گرم براے شستن پوست صورت استفاده نڪنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.