درمان بی اشتهایی

بیشتر معلول خشکی مزاج است و در غلبه سودا و صفرا مشاهده میشود و باید اصلاح مزاج و پاکسازی معده انجام شود.

سویق خشک ناشتا یک هفته برای پاک کردن معده
نیم ساعت قبل غذا یک عدد سیب مشهی است
انجیر قبل غذا مشهی است
ماساژ دورانی شکم با روغن زیتون صبح ناشتا ده دقیقه _ ده روز
مصرف کره حیوانی گاوی دو قاشق صبح ناشتا تا ۲۱ روز (بعد سویق)
استفراغ عمدی هفته ای یک بار
میوه های رنگارنگ و غذاهایی ک دوست دارد زیاد جلوی چشم شخص باشد.
غذای تزئین شده و نگاه کردن به طعام قبل خوردن
پرهیز از ریز خواری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.