گانودرما چیست؟

گانودرما چیست؟

گاندروما یک ماده مخدر قارچی به ظاهر موجه و به ظاهر سالم است که به دلیل حمایتهای مافیای مواد مخدر و مافیای تجاری برای دولتهای خارجی و…. منافع زیادی دارد بنابراین مورد حمایت دولتها هم قرار گرفته و تبلیغات زیادی برایش انجام میدهند و همه مجوزهای دولتی را سریع به آن میدهند….

بومیان بعضی مناطق خارجی زمانهای قدیم از قارچهایی برای سرحال شدن و سرخوش شدن استفاده میکردند و حتی بعضی از آن قارچها توهم زا بودند و چون مسکن قوی میباشند ظاهرا احساس درمان شدن به انسان میدهند اما بمرور مثل کورتونها از درون بدن را پوک میکنند. و وقتی متوجه میشوند که سالها گذشته و سالها باید زجر بکشند و آرزوی مرگ میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.