خواص بادام

بادام سرشار ازویتامین Eو آنتے اڪسیدان ها است و براے بہبود قابلیت ڪشسانے و آبرسانے پوست ضرورے هستند

همچنین بادام از ڪلسترول پایینے برخوردار است و باعث جلوگیرے از پیرے پوست میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.